ADORACJA

modlitwa, rozważania, świadectwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Panie, Jezu Chryste, Królu Wszechświata, najlepszy Pasterzu swojej owczarni! Wierzymy, że Twoja troska o odnowę tej parafii jest większa od naszych pragnień. Świadomi swoich słabości podejmujemy trudne zadanie głoszenia Dobrej Nowiny i dzieło Nowej Ewangelizacji. Uczyń nas świadkami Twojej obecności w naszym codziennym życiu. Usuń spośród nas wszelką bojaźń, lenistwo i apatię, a obdarz nas odwagą, zapałem i miłością. Zabierz od nas pokusę „świętego spokoju”. Daj nam serce słuchające i gotowe pójść za Twoim głosem.

Pomóż nam rozeznać naszą rolę w ewangelizacji parafii i spraw, byśmy pracowali w duchu modlitwy, posłuszeństwa i niezachwianego zapału w realizacji Twojego planu. Przemieniaj wszystko i każdego z nas. Niech Twój Duch działa przez nas wielką mocą i wolnością. Błagamy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, w której ręce składamy dzieło odnowy naszych serc i naszej parafii.
Amen.

Informacje o adoracji

W adoracji poznajemy głębiej nie tylko Boga,
ale także samych siebie, swoje miejsce w Bożym planie zbawienia. Skorzystajmy z tej łaski!

Czas

kaplica wieczystej adoracji
w niedzielę od godz. 19:00 do czwartku o godz. 9:00

kaplica pw. Św. Józefa
w czwartek od godz. 9:00 do niedzieli o godz. 10:00

kościół pw. Narodzenia NMP
w niedzielę od godz. 11:00 do godz. 17:00

Zasady

Adoracja Pana Jezusa odbywa się w ciszy.

Pamiętamy o podpisaniu listy obecności zaraz po wejściu do kaplicy.

Pan Jezus nie może zostać sam,
adorujemy do przyjścia następnej osoby z listy.

Zachęcamy do lektury Słowa Bożego i modlimy się za naszą Parafię.

 

GRUPA POSTU WIECZYSTEGO

LISTA OSÓB ADORUJĄCYCH W KAPLICY WIECZYSTEJ ADORACJI ORAZ  ŚW. JÓZEFA

LISTA ADORUJĄCYCH (KOŚCIÓŁ NARODZENIA NMP)

Rozważania i świadectwa