III FORUM SAMORZĄDOWE

Już po raz trzeci spotkali się Samorządowcy i Parlamentarzyści diecezji świdnickiej na Forum Samorządowym- 28 kwietnia-  tym razem w Głuszycy.

Tematem przewodnim III Forum Samorządowego była ekologia i ochrona środowiska. Pierwszym prelegentem był pan Kazimierz Kujda- prezes NFOŚiGW z Warszawy. Wytłumaczył on zgromadzonym czym jest fundusz i jakie ma zadania oraz propozycje dla regionu Dolnego Śląska.

Ojciec Jan Maria Szewek- franciszkanin z Krakowa, poprowadził wykład na temat „Ziemia nasz wspólny dom”- przesłanie Encykliki Laudato si papieża Franciszka, który jako pierwszy podjął temat ekologii i ochrony środowiska. Laudato si to encyklika adresowana do wierzących i ludzi dobrej woli, którzy przyjmują Ziemię jako wspólne dziedzictwo i ogromny dar od Boga.

Poniżej zamieszczamy link artykułu jaki ukazał się na stronie Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. TU