„On tu Jest”- Szkoła Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do Szkoły Adoracji Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się 21 kwietnia w Głuszycy.

Celem szkoły jest wzajemne poznawanie i zacieśnianie więzi duchowych wśród osób adorujących Najświętszy Sakrament oraz chcących rozwinąć lub rozpocząć w swoich środowiskach i wspólnotach modlitwę adoracyjną.

Szkoła ta, to również wymiana doświadczeń i pogłębianie pobożności eucharystycznej. Razem chcemy uczyć się budowania relacji z żywym, osobowym Bogiem. Uczyć się trwania w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, wsłuchiwać się w głos Jezusa i realizować Jego posłannictwo w codziennym życiu.

ZAPRASZAMY!