NASZA PARAFIA

kronika

Rok 1968

3 kwietnia – skierowanie przez Wrocławską Kurię Arcybiskupią ks. Józefa Molendy, wikariusza kooperatora w Głuszycy Górnej do obsługi wiernych uczęszczających do kościołów: Chrystusa Króla w Głuszycy i Narodzenia NMP w Grzmiącej.

1 września – ks. Józef Molenda zamieszkał w zakupionym i wyremontowanym przez siebie domu pod adresem 11 Listopada 19. Wprowadził nowy grafik nabożeństw w kościele Chrystusa Króla i w Grzmiącej, nowy rozkład nauczania religii i oddzielne księgi parafialne. Ks. Molenda został duszpasterzem samodzielnego wikariatu Chrystusa Króla. W latach 1968 – 1969 w kościele Chrystusa Króla umieszczono nowy ołtarz główny z wielkim krucyfiksem i nowe oświetlenie elektryczne. Kupiono chrzcielnicę z blachy miedzianej i erygowano drogę krzyżową. Ufundowano ornaty, kapy i monstrancje. Umieszczono duży obraz NMP Częstochowskiej, obraz Najświętszego Serca Jezusowego i ołtarz boczny.

grudzień – zelektryfikowanie kościoła w Grzmiącej.

Rok 1969

lipiec – sierpień – kapitalny remont kościoła w Grzmiącej.

14 września – ks. dziekan dr Adolf Iwanciów odprawił w wyremontowanym kościele w Grzmiącej sumę odpustową.

Rok 1970

7 czerwca – poświęcenie odnowionego kościoła w Grzmiącej przez abpa dr. Bolesława Kominka. W asystencji abpa sumę odprawił ks. dr Józef Marek, kanclerz kurii arcybiskupiej. Mszy wysłuchały 4 000 wiernych z Grzmiącej i Głuszycy.

1 lipca –  wikarym został ks. Józef Sabaś, neoprezbiter wyświęcony we Wrocławiu 30 V 1970. Ks. Sabaś uczył religii i prowadził 4-głosowy chór parafialny.

Rok 1971

1 – 9 maja – misje redemptorystów z Barda w kościele Chrystusa Króla głosili je: o. Stanisław Golec i o. Piotr Żabielny, a w kościele w Grzmiącej o. Ignacy Jarosz. Misje zgromadziły na naukach stanowych 80% parafian. Pobłogosławiono 16 małżeństw. Na zakończenie misji postawiono przed kościołami krzyże misyjne z napisami: „Zbaw swoją duszę!”

9 maja – Mszę na zakończenie Misji celebrował o. Piotr Żabielny przy ołtarzu polowym NMP Częstochowskiej Kazanie wygłosił o. Stanisław Golec. W liturgii uczestniczyło 5 000 wiernych.

24 maja – wizytacja kanoniczna bpa dr. Andrzeja Wronki. Bp udzielił sakramentu bierzmowania 264 osobom. 25 V bp odprawił Mszę w intencji miejscowych wiernych. Nawiedził kościół w Grzmiącej, w którym odprawił nabożeństwo majowe. Bp odjechał z Grzmiącej do Jedliny-Zdroju, by dokonać tam wizytacji kanonicznej.

Rok 1972

11 kwietnia – erygowanie parafii Chrystusa Króla przez ordynariusza wrocławskiego, abpa dr. Bolesława Kominka. Proboszcz parafii posługuje się pieczęcią z napisem: „Sigillum ecclesiae parocialis Rom-Cath. Christo Regis In Głuszyca”. Tekst dekretu erekcyjnego odczytano w kościołach NMP Królowej Polski i Chrystusa Króla 16 i 23 IV 1972 na wszystkich Mszach.

kwiecień – przyznanie jako własności parafii Chrystusa Króla przez władze: kościoła parafialnego wraz z okalającym go placem, kościoła w Grzmiącej wraz z cmentarzem, działki przy ul. 11 Listopada wraz ze zrujnowaną kaplicą cmentarną i budynkiem gospodarczym.

9  maja – mianowanie proboszczem erygowanej parafii Chrystusa Króla ks. Józefa Molendy.

11  maja – instalacja pierwszego proboszcza, ks. Józefa Molendy w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nominację odczytał dziekan dekanatu Wałbrzych – Południe Adolf Iwanciów. Instalacji dokonał kanclerz kurii arcybiskupiej, ks. dr Józef Marek, który odprawił również sumę. Kazanie wygłosił ks. Stanisław Porwisz, proboszcz z Głuszycy Górnej.

1 czerwca – Boże Ciało. Mszę celebruje proboszcz, ks. Molenda. Kazanie głosi ks. Tadeusz Mika SAC z Wałbrzycha. Władze zezwoliły na procesję teoforyczną. To  pierwsza procesja, która wyszła na ulice Głuszycy po przyznaniu jej prawa miejskich. Procesję prowadził proboszcz. Wikary, ks. Józef Sabaś, dyrygował chórem i orkiestrą. Zgromadziły się 3 000 wiernych. Na trasie procesji wierni udekorowali okna domów emblematami religijnymi i kwiatami. Obecni byli wszyscy uczniowie.

jesień – zabezpieczenie kaplicy na zimę, naprawa dachu, wstawienie nowych drzwi.

1 września – dzieci rozpoczęły naukę religii w sali katechetycznej. Wcześniej katecheza odbywała się w maleńkiej zakrystii kościoła Chrystusa Króla, gdzie było tylko 5 ławek na ponad 1000 dzieci uczęszczających na katechezę.

Październik – odmalowanie kaplicy bł. Maksymiliana. W prezbiterium umieszczono ozdobną kratę z metalu. Wkomponowano w nią olejny obraz bł. Maksymiliana. Nad obrazem umieszczono nr obozowy bł. Maksymiliana: 16670. W ołtarzu głównym umieszczono krucyfiks. Oświetlono kaplicę 10 ściennymi kinkietami i 2 żyrandolami.

Rok 1973

styczeń – wykonanie ołtarza, ambony i sztalugi pod obraz NMP Częstochowskiej w kaplicy bł. Maksymiliana. Obrazy bł. Maksymiliana i NMP Częstochowskiej namalowała s. Cecylia, wrocławska jadwiżanka. Podczas nauki religii prezbiterium było zasłaniane kotarą z czerwonego brokatu.

czerwiec – kapitalny remont kaplicy i budynku gospodarczego. W ciągu 3 miesięcy rada parafialna odbudowała kaplicę z wiernymi w czynie społecznym. Wstawiono nowe okna odlane z metalu, wykopano piwnicę, w której umieszczono kotłownię centralnego ogrzewania, położono instalację elektryczną. Położono nowy dach na budynku gospodarczym, wstawiono okna i drzwi. Adaptowano budynek jako salę katechetyczną. Od frontu kaplicy wybudowano nowe ogrodzenie i bramę. Kaplicę dedykowano bł. O. Maksymilianowi Marii Kolbe.

1 lipca – przeniesienie wikarego, ks. Józefa Sabasia do parafii św. Stanisława w Świdnicy.

1 lipca – skierowanie do naszej parafii ks. Jana Lisowskiego, neoprezbitera.

lipiec – sierpień – uporządkowanie placu okalającego kaplicę bł. Maksymiliana.

Rok 1974

luty – lipiec – brak wikariusza.

9 czerwca – poświęcenie kaplicy bł. Maksymiliana przez bpa dr. Józefa Marka, który odprawił Mszę pontyfikalną w intencji parafian, wygłosił kazanie i udzielił bierzmowania 308 osobom. Uroczystość poprzedziły rekolekcje ks. Adama Drwięgi z Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Parafianie zostali imiennie zaproszeni na uroczystość. Przy kaplicy zbudowano ołtarz polowy. Obecni byli: dziekan Adolf Iwanciów z Wałbrzycha, proboszczowie: Stanisław Porwisz z Głuszycy Górnej, Sylwester Irla z Jedliny-Zdroju, Władysław Łętowski z Walimia, Jerzy Podwale z Zagórza, Ryszard Placek z Kuźnic Świdnickich z wikarym x. Wojciechem Mroszmakiem, Edmund Bdoński z Mieroszowa z wikarym x. Tadeuszem Tymańskim, były wikary ks. Józef Sabaś.

1 lipca – wikarym został ks. Bernard Łosoń, neoprezbiter. Ks. Łosoń uczył religii klasy V – VIII i młodzież.

14 – 18 grudnia – rekolekcje adwentowe o. Wiesława Orowieckiego SDS z Krakowa. Frekwencja parafian wyniosła 70%. Rekolekcjonista wyświetlił kolorowe filmy: „Ojciec Damian wśród trędowatych”, „Fatima”, „Syn Człowieczy”. Obejrzało je wielu wiernych, zwłaszcza dzieci.

Rok 1975

styczeń – zatwierdzenie projektu aranżacji prezbiterium kościoła Chrystusa Króla przez Kurię Metropolitalną Wrocławską. Projekt wykonał architekt inż. Specylok-Skrzypecki z Wrocławia przy nadzorze ks. prof. Jana Dębskiego. Wykonanie prac powierzono stolarzowi Augustowi Luniakowi z Wałbrzycha

grudzień – rekolekcje adwentowe o. Euzebiusza Kowalki OFM Cap. z Rozwadowa.

Rok 1976

7 – 11 kwietnia – rekolekcje wielkopostne o. Józefa Zająca CSsR z Torunia. Na rekolekcje parafianie zostali zaproszeni imiennie. Uczestniczyło w nich 85% wiernych. Spowiadano 3 dni.

21 czerwca – przeniesienie wikarego, ks. Bernarda Łosonia do parafii Korkowice k. Legnicy.

4 lipca – wikarym został ks. Ryszard Uryga, neoprezbiter, który tego dnia odprawił Mszę prymicyjną i udzielił wiernym błogosławieństwa prymicyjnego. Kazanie wygłosił ks. dr Jan Zwierz z Ropczyc na Podkarpaciu. Ks. Uryga urodził się w 1951. Został wyświęcony w maju 1976 we Wrocławiu. Uczył religii dzieci i młodzież. Odprawiał Msze w kościele w Grzmiącej.

sierpień – rozpoczęcie realizacji aranżacji prezbiterium kościoła Chrystusa Króla. Ściana prezbiterium została wyłożona boazerią z drewna modrzewiowego. Przekształcono ołtarz główny. Tabernakulum umieszczono z boku prezbiterium. Kościół odmalowano farbami emulsyjnymi, a drewno olejnymi. Ufundowano nowe oświetlenie kościoła.

Wymieniono kinkiety i kupiono dwa żyrandole. Żyrandole i kinkiety wykonano z miedzi w pracowni p. Władysława Wilka w Krzeszowicach k. Krakowa. Wszystkie Msze podczas remontu były odprawiane w kaplicy bł. Maksymiliana.

12 października – pierwsza Msza w wyremontowanym kościele Chrystusa Króla. Świątynia nie pomieściła wiernych.

21 listopada – odpust Chrystusa Króla Wszechświata. Sumę odprawił bp Wincenty Urban, który wygłosił również kazanie. Przed sumą bp poświęcił nowe prezbiterium i odnowioną polichromię. Rekolekcje odpustowe wygłosił ks. Holender, proboszcz parafii św. Franciszka w Wałbrzychu. Parafianie licznie przystąpili do spowiedzi i Komunii św.

Rok 1977

26 – 31 marca  – rekolekcje wielkopostne o. rektora Józefa Kruka CSsR z Torunia. Rekolekcjonista akcentował świętowanie niedzieli i uczestnictwo we Mszy. Nauki stanowe ojców i matek miały tak dużą frekwencję, że kościół nie mieścił wiernych. 75% parafian przystąpiło do spowiedzi. Spowiadano 3 dni. Rano i wieczorem słuchało spowiedzi 9 spowiedników.

22 maja – I Komunia Św. 85 dzieci z klas III. Mszę odprawił ks. Stanisław Porwisz z Głuszycy Górnej w asyście kleryków. Padał deszcz. Wieczorem dzieci uczestniczyły w nabożeństwie eucharystycznym. Frekwencja wiernych była duża mimo zimnej i deszczowej aury. Dzieci przyrzekły, że nie będą pić alkoholu i palić nikotyny. Dzieci przyjęły szkaplerz i zostały oddane pod szczególną opiekę NMP. Większość rodziców, chrzestnych i rodzeństwa przystąpiła do Komunii św.

22  maja – Msza prymicyjna ks. Jerzego Żytowieckiego w kościele NMP Królowej Polski. To pierwszy powojenny głuszycki kapłan.

9 czerwca – Boże Ciało. Sumę przy ołtarzu polowym odprawił ks. Stanisław Pietraszko, oficjał sądu duchownego we Wrocławiu. Wygłosił kazanie i poprowadził procesję teoforyczną. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta, grająca pieśni eucharystyczne na całej trasie.

 

11 września – odpust w kościele Narodzenia NMP w Grzmiącej, połączony z dożynkami i poświęceniem ziarna siewnego. Po sumie odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła z wieńcami dożynkowymi. Poświęcono nowe nagłośnienie kościoła i nowe modrzewiowe drzwi.

13 listopada  – na sumie 24 małżeństwa obchodziły wspólnie srebrny jubileusz. Wszyscy wraz z rodzinami przystąpili do spowiedzi i Komunii św.

Rok 1978

25 lutego – 2 marca –rekolekcje wielkopostne o. Dominika Stawarza CSsR z Torunia.

luty – maj – duchowe przygotowanie do wizytacji kanonicznej.

16 – 17 maja – wizytacja kanoniczna bpa Tadeusza Rybaka.

czerwiec – odnowienie elewacji kościoła parafialnego. Wstawienie krat zabezpieczających w oknach prezbiterium. Remont sali katechetycznej wraz z kupnem nowych ławek. Położono nową podłogę i boazerię. Za remont zapłacono niemal 45 000 zł. Kupiono kinkiety i żyrandol do kościoła w Grzmiącej. Do kaplicy bł. Maksymiliana zakupiono 2 duże żyrandole.

6 sierpnia – w święto Przemienienia Pańskiego narodził się dla Nieba w 81. roku życia i w 15. roku pontyfikatu następca apostołów, ziemski namiestnik Chrystusa, papież Paweł VI.

10 września – odpust w kościele Narodzenia NMP w Grzmiącej, połączony z dożynkami. Sumie przewodniczył ks. Adam Drwięga z Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. Po Mszy odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.

4 października – początek tygodnia miłosierdzia pod hasłem: „Ratujmy życie w rodzinie”. Proboszcz zaapelował do wiernych o dzielenie się z potrzebującymi, zwłaszcza z zakonami i wrocławskim seminarium. Na I roku studiów we wrocławskim seminarium był kleryk z naszej parafii, Andrzej Lignar. To pierwszy alumn w historii parafii Chrystusa Króla.

11 listopada – Msza w 60. rocznicę odzyskania niepodległości.

12 listopada –konferencja wrocławskiego pedagoga o wychowaniu i kształtowaniu osobowości dziecka.

12 grudnia – parafialna pielgrzymka na Jasną Górę, w której wzięło udział 125 osób. Poprzedziło ją godzinne spotkanie, na którym pokazano przeźrocza o Jasnej Górze. Następnie odprawiono Mszę o NMP Częstochowskiej. Po Mszy uczestnicy wpisali się do księgi pamiątkowej, którą zawieźli na Jasną Górę.

17 – 20 grudnia – rekolekcje adwentowe ks. Stanisława Mieszały, prof. wrocławskiego seminarium.

31 grudnia – w uroczystość Świętej Rodziny zamiast nieszporów odbył się wieczór kolęd. Po nim odprawiono Mszę, na której podano bilans statystyczny za rok gospodarczy 1978.

Rok 1979

7 – 13 maja – 2. misje parafialne podczas złotego jubileuszu kościoła parafialnego (1929-79) i duchowego przygotowania na pielgrzymkę Ojca Św. Jana Pawła II. Misje wygłosili redemptoryści z Torunia: o. Stanisław Wilkosz i o. Józef Szulc. Piękna pogoda sprzyjała naukom stanowym. Świątynia nie była w stanie pomieścić wszystkich. 85% parafian wyspowiadało się i przyjęło Komunię św. Udzielono wielu chrztów i pobłogosławiono liczne małżeństwa. Przed misjami proboszcz wystosował zaproszenie do każdej rodziny.

2 – 9 czerwca  – wyjazd parafian na pielgrzymkę papieską do Krakowa, Wadowic.

czerwiec –zakup nowego dywanu przez rodziców dzieci komunijnych do prezbiterium kościoła parafialnego.

wrzesień – rozpoczęcie peregrynacji Cudownego Obrazu NMP Częstochowskiej w naszej parafii. Cudowny Obraz trafił do wszystkich rodzin i mieszkań naszej parafii.

16 września – pielgrzymka do sanktuarium w Krzeszowie pod przewodnictwem wikarego, ks. Ryszarda Urygi. Grupa parafialna wzięła udział w VI pielgrzymce ziemi wałbrzyskiej. Opactwo krzeszowskie zostało ufundowane w 1242 przez księżną Annę, wdowę po księciu Henryku Pobożnym, poległym pod Legnicą w bitwie z Tatarami. W 1292 w klasztorze zamieszkali cystersi. W XV w. miał miejsce najazd husytów. Rozkwit przypada na XVII i XVIII w. W 1810 Prusacy wypędzili zakonników. W 1919 do Krzeszowa przybyli benedyktyni spod Pragi.

16 października – w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej uroczyście obchodziliśmy 1. rocznicę radosnego dnia wyboru papieża Jana Pawła II. Została odprawiona Msza z kazaniem i modlitwami za Ojca Św. Odtąd w każdy 16. dzień miesiąca modlimy się szczególnie za Papieża-Polaka. Wyłożono historyczną księgę pamiątkową, do której wpisywali się wszyscy chcący oddać się szczególnej opiece Matki Kościoła.

Rok 1980

22 – 27 marca –rekolekcje wielkopostne będące odnowieniem misji. Rekolekcje wygłosił redemptorysta z Braniewa.

2 lipca – Msza żałobna w kościele parafialnym w intencji zmarłego ks. Czesława Łagodzińskiego, byłego proboszcza Głuszycy Górnej.

17 sierpnia –spowiedź dla pątników z okazji koronacji Cudownej Figury NMP w Wambierzycach.

18 sierpnia – nasi pielgrzymi uczestniczyli w koronacji pod przewodnictwem prymasa Wyszyńskiego.

sierpień – prof. wrocławskiej ASP wykonał nową artystyczną oprawę tabernakulum. To praca ręczna, wykonana w stopie srebrnej blachy. Na górze drzwi wykonane są winogrona

, a na dole kłosy ze stylizowanym krzyżem w centrum. Tabernakulum zostało wyeksponowane. Najśw. Sakrament jest sercem każdej świątyni.

5 października – II parafialna pielgrzymka na Jasną Górę, podczas której nasi wierni modlili się za wstawiennictwem Królowej Polski za Ojczyznę o jej rozwój duchowy i materialny.

5 listopada – proboszcz poświęcił krzyż dla zarządu NSZZ „Solidarność” pracowników „Argopolu”, który obok godła wisi w jego sali.

28 grudnia – zamiast nieszporów młodzież wystawiła misterium, na które przybyło wielu wiernych.

Rok 1981

styczeń – rada parafialna po raz pierwszy omawiała zaplanowaną budowę plebanii. Powołała komitet budowy. Odtąd w każdą 3. niedzielę miesiąca zbierane będą ofiary na ten cel.

2 lutego – suma w intencji parafian, którzy złożyli ofiary na budowę plebanii. Na plac budowy zaczęły napływać materiały budowlane

26 lutego – 3 marca – możliwość obejrzenia w wałbrzyskim kinie „Górnik” filmu „Pielgrzym”.

8 marca – proboszcz odprawił sumę za parafianki

4 – 9 kwietnia – rekolekcje wielkopostne o. Aleksandra Drogosza CSsR z Braniewa.

kwiecień – pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę pod przewodnictwem wikarego, ks. Ryszarda Urygi.

13 maja – o godz. 18:20 Polskie Radio podało wstrząsający komunikat. Ojciec Św. został kilkukrotnie raniony podczas środowej audiencji na placu św. Piotra. Na fotelu, na którym miał usiąść Jan Paweł II polski pielgrzym postawił obraz NMP Częstochowskiej. Godzinę po zamachu włoska policja poinformowała o schwytaniu zamachowca. Był nim turecki terrorysta Mehmed Ali Agca. Wieczorem zoperowano Ojca Św.

21 czerwca – na Mszy proboszcz z młodzieżą pożegnali wikarego, ks. Ryszarda Urygę, z którym byli mocno związani przez 5 lat.

28 czerwca – proboszcz powitał nowego wikarego, ks. Zdzisława Horochowskiego. Ks. Horochowski urodził się w 1956. Został wyświęcony na kapłana w V 1981. Uczył dzieci i młodzież.

Lipiec – parafianie, na apel proboszcza, w czynie społecznym zbudowali nowy most łączący ulice Ogrodową i Chrobrego, gdyż wielu wiernych idąc do świątyni korzysta z tego mostu, a groziło mu zawalenie. W niedzielę po zbudowaniu mostu proboszcz i ks. dr Zwierz w asyście alumnów dokonali w obecności naczelnika Głuszycy mgra Jana Chmury poświęcenia i otwarcia mostu.

7 sierpnia –parafianie duchowo łączyli się z pieszą pielgrzymką wrocławską na Jasną Górę. Naszą parafię reprezentowało 5 osób. Wszystkich uczestników pielgrzymki było niemal 6 000.

19 września – w dniu wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy porannej proboszcz w asyście alumnów udał się na plac budowy plebanii i poświęcił go. Rozpoczęto wykopy pod budowę. Tego samego dnia na ołtarzu Ojczyzny w kaplicy Cudownego Obrazu NMP Częstochowskiej została odprawiona Msza o pomoc na czas budowy.

26 listopada – abp dr Henryk Gulbinowicz wydał dokument, na mocy którego proboszcz otrzymał tytuł kanonika kapituły katedralnej.

Rok 1982

6 – 15 sierpnia – nasi parafianie łączyli się ze wszystkimi pielgrzymkami, szczególnie z II pieszą pielgrzymką wrocławską na Jasną Górę. Naszą parafię reprezentowało 12 osób.

18 sierpnia – w naszej parafii zaczęła się nowenna do NMP Częstochowskiej. Alumni przygotowali wieczór poezji i pieśni maryjnych, w którym uczestniczyło wielu wiernych.

12 września – historyczne wmurowanie aktu erekcyjnego w budujące się sale katechetyczne, dokonane przez bpa dr. Tadeusza Rybaka i udzielenie przez niego bierzmowania. Po Mszy bp poprowadził procesję w asyście kapłanów dekanatu Wałbrzych – Południe i alumnów seminarium. Na czele procesji za krzyżem niesiony był przez panie obraz NMP Częstochowskiej. Pieśni maryjne były grane przez orkiestrę. Na placu budowy ks. kanonik wyjaśnił znaczenie patronatu plebanii – Dobrego Pasterza. Proboszcz mówił, że „Bóg jako Pasterz jest jednym z centralnych tematów Biblii.” Pod aktem erekcyjnym podpisali się: bp dr Tadeusz Rybak, proboszcz i inżynierowie. W pojemniku wmurowano nr specjalny „Tygodnika Powszechnego” z okazji 600-lecia Cudownego Obrazu NMP Częstochowskiej, pieniądze w bilonie i banknotach, zdjęcia kościoła parafialnego, zdjęcia z ostatnich misji, widokówki miasta i kartki żywnościowe. Dzień wcześniej 5 kapłanów przez 4 h słuchało spowiedzi.

22 listopada – poświęcenie obrazu NMP Nieustającej Pomocy, przeznaczonego dla kościoła parafialnego przez bpa Tadeusza Rybaka.

28 listopada – wprowadzenie obrazu NMP Nieustającej Pomocy do kościoła parafialnego. Rozpoczęto wieczystą nowennę do MB Nieustającej Pomocy i rekolekcje adwentowe o. Kazimierza Dziemeckiego CSsR z Braniewa. Odtąd przed obrazem jest wystawiony koszyk, do którego wierni wrzucają kartki z podziękowaniami i prośbami do Matki Najśw. W każdą środę jest odprawiana nowenna.

25 grudnia – pasterka odprawiona przez ks. kanonika w asyście alumnów. Kazanie wygłosił celebrans.

Rok 1983

6 – 15 sierpnia – nasi parafianie łączyli się ze wszystkimi pielgrzymkami, szczególnie z II pieszą pielgrzymką wrocławską na Jasną Górę. Naszą parafię reprezentowało 12 osób.

18 sierpnia – w naszej parafii zaczęła się nowenna do NMP Częstochowskiej. Alumni przygotowali wieczór poezji i pieśni maryjnych, w którym uczestniczyło wielu wiernych.

12 września – historyczne wmurowanie aktu erekcyjnego w budujące się sale katechetyczne, dokonane przez bpa dr. Tadeusza Rybaka i udzielenie przez niego bierzmowania. Po Mszy bp poprowadził procesję w asyście kapłanów dekanatu Wałbrzych – Południe i alumnów seminarium. Na czele procesji za krzyżem niesiony był przez panie obraz NMP Częstochowskiej. Pieśni maryjne były grane przez orkiestrę. Na placu budowy ks. kanonik wyjaśnił znaczenie patronatu plebanii – Dobrego Pasterza. Proboszcz mówił, że „Bóg jako Pasterz jest jednym z centralnych tematów Biblii.” Pod aktem erekcyjnym podpisali się: bp dr Tadeusz Rybak, proboszcz i inżynierowie. W pojemniku wmurowano nr specjalny „Tygodnika Powszechnego” z okazji 600-lecia Cudownego Obrazu NMP Częstochowskiej, pieniądze w bilonie i banknotach, zdjęcia kościoła parafialnego, zdjęcia z ostatnich misji, widokówki miasta i kartki żywnościowe. Dzień wcześniej 5 kapłanów przez 4 h słuchało spowiedzi.

8 sierpnia – nawiedzenie naszej parafii przez Cudowny Obraz NMP Częstochowskiej. Do Matki Najśw. przybyły pielgrzymki z Głuszycy Górnej, Jedliny-Zdroju i Walimia. Przed przybyciem Cudownego Obrazu młodzież przedstawiła program słowno-muzyczny, ukazujący historię Jasnej Góry. Najpierw obraz nieśli kapłani, następnie matki, ojcowie, młodzieńcy, panny, mieszkańcy poszczególnych parafii. Cudowny Obraz powitano śpiewem „Gaude Mater Polonia”. Mszy przewodniczył bp prof. Wincenty Urban, który wygłosił również płomienną homilię. Mówił: „Choć gromy mogą uderzać, to my sztandarów Twoich, w nawiązaniu do praojców, nigdy nie zdradzimy!” 2-godzinne czuwanie poprowadził wikary, ks. Wiesław Ciesielski. Duszpasterze z rekolekcjonistą oddali naszą parafię w niewolę Maryi. Cudowny Obraz wyjechał z Głuszycy do Kamiennej Góry.

8 września – w święto Narodzenia NMP 1. profesję zakonną złożył nasz parafianin, br. Paweł Mirosław Kawała, paulin. Po roku nowicjatu rozpoczął studia w seminarium paulinów w Krakowie na Skałce. Br. Kawała wybrał jako motto swego obrazka profesyjnego słowa: „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili.” (J 15, 16)

Rok 1984

26 maja – święcenia kapłańskie ks. Andrzeja Lignara z rąk abpa Henryka Gulbinowicza. Święcenia były najpiękniejszym prezentem dla p. Zofii w dniu matki. Ks. Lignar urodził się 30 I 1958 w Głuszycy. Ukończył technikum energetyczne w Wałbrzychu. W 1978 wstąpił do wrocławskiego seminarium. 8 XII 1980 przywdział sutannę poświęconą przez bpa Tadeusza Rybaka.

27 maja  – Msza prymicyjna ks. Andrzeja Lignara. Przy wejściu na plac kościoła prymicjanta powitał ks. kanonik U stóp ołtarza matka i ojciec chrzestny udzielili prymicjantowi błogosławieństwa. Na wejście klerycy zaśpiewali „Gaude Mater Polonia”. Kazanie wygłosił katecheta prymicjanta, były wikary, ks. Ryszard Uryga. Na zakończenie prymicjant udzielił wiernym papieskiego błogosławieństwa, na mocy przywileju Ojca Św. Ks. Lignar wybrał jako motto obrazka prymicyjnego słowa: „Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją; Panie, Tobie ufam od młodości.” Duszpasterze przygotowali wiernych na prymicje kazaniami poświęconymi kapłaństwu. Zapowiedzieli możliwość uzyskania odpustu zupełnego dzięki pełnemu uczestnictwu we Mszy prymicyjnej.

czerwiec – prymicjant przewodniczył Mszy, na której 92 dzieci przyjęło I Komunię św.

1 lipca – 1. profesja zakonna s. Marii Wiesławy Przybyło ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Profesja miała miejsce w Bolesławcu na Mszy celebrowanej przez dziekana dekanatu Bolesławiec, ks. Rączkę, o. Winfryda – generała zakonu adoratorów, będącego założycielem tego zgromadzenia w Polsce i ks. kanonika Molendę. Siostra Wiesława wybrała jako motto obrazka profesyjnego słowa: „O jaki to piękny zaszczyt służyć Bogu i Nim żyć!” (bł. Maria de Mattias).

27 sierpnia – wikary, ks. Wiesław Ciesielski jako 1. zamieszkał na plebanii w 2-pokojowym mieszkaniu z łazienką i przedpokojem na parterze budynku. Sukcesywnie zagospodarowywał kancelarię i refektarz.

9 września – poświęcenie domu katechetycznego z kaplicami NMP Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki. Po Mszy dla dzieci ks. kanonik z wikarym w otoczeniu wielu wiernych dokonali uroczystego poświęcenia.

Rok 1985

1 czerwca – święcenia kapłańskie ks. Andrzeja Białka z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Ks. Białek jest drugim kapłanem z naszej parafii. Urodził się 3 XII 1960 w Głuszycy. W szkole średniej ściśle związał się z proboszczem i katechetą, ks. Ryszardem Urygą. W 1979 wstąpił do seminarium.

2 czerwca – prymicje ks. Andrzeja Białka. W bramie kościoła ks. kanonik powitał prymicjanta chlebem i solą. Po błogosławieństwie rodziców rozpoczęła się Msza prymicyjna, w której, mimo brzydkiej pogody, uczestniczyło wielu wiernych. Na zakończenie Mszy ks. Białek udzielił błogosławieństwa prymicyjnego. W domu katechetycznym odbyło się przyjęcie prymicyjne. Ks. Białek wybrał jako motto obrazka prymicyjnego słowa: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.” (J 21, 17)

5 sierpnia – parafialna grupa pielgrzymów wyruszyła na Jasną Górę w ramach V pielgrzymki wrocławskiej. Po Mszy i błogosławieństwie ks. kanonika niemal 40 pielgrzymów pod przewodnictwem wikarego, ks. Wiesława Ciesielskiego, udało się na stację kolejową, by we Wrocławiu połączyć się z 15 000 pątników.

11 sierpnia – w Częstochowie odbyła się 1. profesja zakonna naszych parafianek, sióstr Ewy Piwońskiej i Jolanty Łukomskiej ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. W profesji uczestniczył ks. kanonik z rodzinami sióstr. Siostra Ewa wybrała jako motto obrazka profesyjnego słowa: „Boża Wola niech się dzieje ze mną.” (bł. Maria de Mattias) Siostra Jolanta wybrała jako motto obrazka profesyjnego słowa: „O Maryjo, pomóż mi! Powiedz, co mam czynić, aby podobać się Twojemu Synowi.” (bł. Maria de Mattias)

18 sierpnia – Msza w kościele parafialnym w intencji sióstr Ewy i Jolanty. Mszę koncelebrował ks. Andrzej Białek. Przed rozpoczęciem Mszy ks. kanonik wprowadził do kościoła siostry neoprofeski. Po Mszy siostry rozdały obrazki profesyjne. Do życia zakonnego przygotowywały się dwie parafianki: Jadwiga Kiepura w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu i Małgorzata Przybyło, rodzona siostra Wiesławy, w Zgromadzeniu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Częstochowie. Podczas każdej Mszy tego dnia, najstarsza powołaniem s. Wiesława wygłosiła homilię przybliżającą duchowość zgromadzenia. Po Mszy ks. kanonik zaprosił siostry i ich rodziców na obiad w refektarzu plebanii. Tego samego dnia odbyło się spotkanie sióstr z wiernymi, które zapoczątkowało wspólnotę modlitwy Krwi Chrystusa. To duża grupa parafian, na czele której jako moderator stoi ks. kanonik. Odtąd wspólnota raz w miesiącu spotyka się na Mszy, której przewodniczy moderator. Członkami wspólnoty są również siostry adoratorki.

sierpień – wrzesień – zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania pod kaplicą św. Maksymiliana, wymieniono i pomalowano rynny. Kaplicę włączono do kanalizacji miejskiej.

1 września – poświęcenie nowej kaplicy katechetycznej bł. Marii de Mattias, założycielki sióstr adoratorek.

Rok 1986

13 kwietnia – w dniu włókniarza w naszej parafii odbyła się centralna uroczystość ludzi pracy okręgu wałbrzyskiego. Po adoracji Najśw. Sakramentu, Mszy przewodniczył dziekan dekanatu Wałbrzych – Południe, prałat Adolf Iwanciów. Kazanie wygłosił prałat Julian Źrałko, dziekan dekanatu Wałbrzych – Północ. Nasza parafia została wyznaczona przez kardynała na centrum duszpasterstwa ludzi pracy. Odtąd w każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywają się katechezy dla pracujących.

11 maja – pracujący z naszej parafii uczestniczyli w archidiecezjalnym dniu skupienia w sanktuarium w Krzeszowie.

15 czerwca – I Komunia św. dzieci, które przygotowywał ks. kanonik. Mszę odprawił neoprezbiter diecezji tarnowskiej, ks. Marek Szewczyk, który udzielił prymicyjnego błogosławieństwa i rozdał obrazki. Ks. Marek często przyjeżdżał do naszej parafii, zwłaszcza do chrzestnej, p. Teresy Oktabskiej. Jego 1. parafią było sanktuarium maryjne w Okulicach.

25 czerwca – święcenia diakonatu Marka Mendyka w archikatedrze wrocławskiej.

lipiec – sierpień – wykonanie i założenie nowych okien w kościele w Grzmiącej.

12 października – bierzmowanie niemal 200 parafian, dokonane przez bpa Józefa Pazdura, sufragana wrocławskiego. Bp poświęcił organy ufundowane przez rodziców dzieci komunijnych. Ks. kanonik kupił wzmacniacz i 2 kolumny głośnikowe.

Rok 1987

23 kwietnia – początek rekolekcji eucharystycznych z nowenną do św. Józefa Rzemieślnika.

23 maja – święcenia kapłańskie ks. Marka Mendyka w archikatedrze wrocławskiej. Ks. Mendyk urodził się 18 III 1961 w Głuszycy. Ukończył technikum chemiczne w Żarowie.

24 maja – prymicje ks. Mendyka. Prymicjant został powitany chlebem i solą w bramie kościoła przez ks. kanonika. Po błogosławieństwie rodziców rozpoczęła się Msza prymicyjna, w której uczestniczyło wielu wiernych. Na zakończenie neoprezbiter udzielił prymicyjnego błogosławieństwa i rozdał obrazki. Następnie na plebanii odbyło się przyjęcie prymicyjne. Ks. Mendyk wybrał jako motto obrazka prymicyjnego słowa: „Za łaską Boga jestem tym, kim jestem.” (1 Kor 15, 10)

30 czerwca – skierowanie ks. Mendyka na parafię św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Rok 1988

28 – 29 lutego – wizytacja kanoniczna bpa Józefa Pazdura.

24 maja – we Wrocławiu odbyła się 1. profesja zakonna s. Immaculaty. Siostra Immaculata jako motto obrazka profesyjnego wybrała słowa: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.” (Łk 1, 88)

8 czerwca – poświęcenie plebanii przez kard. Gulbinowicza. Mimo oberwania chmury przed plebanią zgromadziło się wielu wiernych z dekanatu. Kardynał nawiedził odmalowaną kaplicę św. Maksymiliana, z której procesyjnie przeszedł do kościoła parafialnego. Mszę odprawił ks. kanonik z kolegami kursowymi, przeżywającymi jubileusz święceń kapłańskich. Mszy przewodniczył metropolita. Pisemne gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu kapłańskiego złożył kanonikowi naczelnik Głuszycy, Zdzisław Skarbek.

12 czerwca – suma w intencji parafianki, s. Marii Immaculaty (Jadwigi Kiepury) ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Wrocławia. Na zakończenie każdy otrzymał obrazek profesyjny.

23 czerwca – 25-lecie święceń kapłańskich ks. kanonika. Proboszcz jako motto obrazka jubileuszowego wybrał słowa: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.”

27 czerwca – przeniesienie wikarego, ks. Wiesława Ciesielskiego. Skierowanie do naszej parafii neoprezbitera, ks. Krzysztofa Drozda. Urodził się on w 1962 w Świdnicy, gdzie ukończył szkołę średnią. Święcenia kapłańskie przyjął 22 V 1988 w archikatedrze wrocławskiej z rąk kard. Gulbinowicza.

2 lipca – pogrzeb ks. Tadeusza Janickiego na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Ks. Janicki był proboszczem parafii w Głuszycy 1963 – 71. Modliliśmy się za zmarłego proboszcza w kościele parafialnym.

7 grudnia –dekret metropolity reorganizujący dekanaty. Erygowano dekanat Głuszyca z parafiami: Chrystusa Króla i Matki Bożej Królowej Polski w Głuszycy, Jedlinie-Zdroju, Mieroszowie, Świerkach, Walimiu, Zagórzu.

Rok 1989

3 stycznia – powstanie dekanatu Głuszyca. Dziekanem został ks. Józef Molenda.

16 kwietnia –„biała niedziela” z wrocławskimi lekarzami, którzy przywieźli zagraniczne leki. Odprawiono Mszę w intencji służby zdrowia. Kazanie wygłosił dawny wikary, kapelan wrocławskiej kliniki onkologicznej, ks. Wiesław Ciesielski.

lipiec – sierpień  – malowanie kościoła parafialnego.

3 września – s. Wiesława Przybyło ASC złożyła w kościele parafialnym na ręce dziekana wieczyste śluby zakonne. Podczas Mszy siostry adoratorki wykonały liczne śpiewy polifoniczne. Liturgii przewodniczył dziekan, a kazanie wygłosił ks. Mendyk.

Rok 1990

2 stycznia – pisemne podziękowanie dziekanowi za „białą niedzielę” i podarowanie mu studenckiej pracy malarskiej przez naczelnika Głuszycy, Zdzisława Skarbka.

25 czerwca – przeniesienie wikarego, ks. Krzysztofa Drozda. Skierowanie do naszej parafii ks. Andrzeja Białka. Ks. Białek urodził się 5 I 1962 w Przedborzu. Został wyświęcony na kapłana w V 1987. Był wikarym parafii św. Jerzego w Dzierżoniowie. Miał brata – kapłana, wyświęconego we Wrocławiu w 1982 i siostrę w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej (dyrektorkę domu dziecka w Bardzie).

15 lipca – wieczyste śluby zakonne s. Ewy Piwońskiej ASC w domu zakonnym Sióstr Adoratorek Najdroższej Krwi Chrystusa w Częstochowie. Siostra Ewa wybrała jako motto obrazka profesyjnego słowa: „Weselcie się nadzieją.” (Rz 12, 12)

sierpień – w Zgromadzeniu Księży Salwatorianów w Bagnie 1. profesję zakonną złożył nasz parafianin, br. Jakub Jelewski SDS.

wrzesień – nasz parafianin, Andrzej Koc, wstępuje do Zgromadzenia Księży Salwatorianów.

wrzesień – powrót katechezy do szkół. Duszpasterze uczą katechezy w szkołach podstawowych nr 2 i 3 i w zespole szkół włókienniczych. Parafia udostępniła sale katechetyczne szkole podstawowej nr 2. Uczyły się w nich klasy I i II.

Rok 1991

8 września – profesja zakonna br. Andrzeja Koca w Zgromadzeniu Księży Salwatorianów. Parafia łączy się z nim w modlitwie.

20 października – niedziela misyjna. Na Ukrainę, nad Morze Czarne, wyjechała na misje s. Wiesława Przybyło ASC.

Rok 1992

19 – 20 czerwca – spotkanie księży i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii w Bardzie. Uczestniczył w nim dawny katecheta, ks. Ryszard Uryga, proboszcz parafii w Czarnym Borze.

5 lipca – w Bolesławcu odbyły się wieczyste śluby zakonne naszej parafianki, s. Małgorzaty Przybyło ASC. Siostra Małgorzata jako motto obrazka profesyjnego wybrała słowa: „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę.” (Ps 40, 90)

lipiec – nałożenie nowej elewacji na kościół parafialny

Rok 1993

8 – 16 maja – misje święte. Po Wielkanocy każda rodzina została zaproszona do udziału w misjach. Wygłosili je redemptoryści z Barda: o. Stanisław Kuczek, o. Jerzy Czapla i o. Stanisław Mikrut. Świątynia nie pomieściła wiernych. Podczas nawiedzenia jako 1. obraz NMP Częstochowskiej nieśli ojcowie. Młodzież umieściła Cudowny Obraz przy ołtarzu polowym. Rektor legnickiego seminarium, ks. dr Stefan Regmunt, odczytał list Ojca Św. Jana Pawła II. Obraz powitał burmistrz Głuszycy, p. Edward Bielawski. Po Mszy obraz umieszczono w kościele parafialnym. Na Mszy o północy wierni wypełnili kościół.

Mszę koncelebrowali kapłani pochodzący z naszej parafii. Następnego dnia wieczorem Cudowny Obraz odjechał do parafii Matki Bożej Królowej Polski. Szczegółowy opis nawiedzenia został umieszczony przez dziekana w specjalnej kronice. Podobną dokumentację wysłano do kurii legnickiej. W dniu nawiedzenia dziekan odczytał telegram nadesłany przez p. poseł Teresę Bazałę.

28 czerwca – skierowanie do naszej parafii neoprezbitera, ks. Sławomira Augustynowicza. Urodził się 17 IX 1965 w Bogatyni. Został wyświęcony na kapłana 22 V 1993 w Legnicy. Od 1993 w VIII organizował spotkania młodzieży w Głuszycy.

Rok 1994

29 kwietnia – 5 maja – renowacja misji. Wygłosili je redemptoryści z Barda: o. Stanisław Kuczek, o. Stanisław Mikrut, o. Jerzy Czapla. Na zakończenie misji rozdano 600 kart praw rodziny.

29 maja – I Komunia św. była udzielana na dwóch Mszach. Przystąpiło do niej 82 dzieci.

20 listopada – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Mszy przewodniczył ks. infułat Władysław Bochnak. Kazanie wygłosił rektor legnickiego seminarium, ks. dr Stefan Regmunt. Przed sumą ks. dziekan został ogłoszony honorowym kanonikiem legnickiej kapituły katedralnej.

Rok 1995

13 – 14 maja – wizytacja kanoniczna bpa dr. Stefana Regmunta. Młodzież bierzmowana 13 V przeniosła w procesji przez miasto krzyż z placu kościoła parafialnego na plac budowy kaplicy św. Józefa. Na trasie odprawiono nabożeństwo drogi krzyżowej. Była to 1. droga krzyżowa odprawiona na ulicach Głuszycy. 14 V bp Regmunt odprawił nabożeństwo majowe. Zgromadziło ono bardzo wielu parafian. Założono konto w banku, na które gromadzone były ofiary na rzecz budowy kaplicy.

20 listopada – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Mszy przewodniczył ks. infułat Władysław Bochnak. Kazanie wygłosił rektor legnickiego seminarium, ks. dr Stefan Regmunt. Przed sumą ks. dziekan został ogłoszony honorowym kanonikiem legnickiej kapituły katedralnej.

Rok 1996

25 – 28 sierpnia – festiwal piosenki religijnej pod hasłem: „Śpiewajmy Maryi pieśń chwały”. W ramach festiwalu odbył się koncert zespołu seminaryjnego„Querido Matias” werbistów z Pieniężna, koncert „Starego dobrego małżeństwa”, spektakl teatralny „Pokutnik z Osiaku” sióstr elżbietanek z Wrocławia, nabożeństwo Taize.

29 sierpnia – początek rekolekcji maryjnych ks. Stanisława Orzechowskiego z wrocławskiego duszpasterstwa akademickiego „Wawrzyny”. Została na nie listownie zaproszona każda rodzina parafii.

1 – 2 września – nawiedzenie obrazu NMP Łaskawej. Obraz powitał burmistrz Głuszycy, p. Stanisław Michalik. 1 IX zainaugurowano nowy rok szkolny Mszą przed obrazem. Obecne były prawie wszystkie dzieci. Przed obrazem całą noc czuwali mieszkańcy poszczególnych ulic. Obraz nawiedził również kościół w Grzmiącej. Z Grzmiącej obraz zawieziono na osiedle, gdzie przy polowym ołtarzu odprawiono nabożeństwo maryjne.

13 – 15 września – ks. wikary Sławomir Augustynowicz zorganizował III pieszą pielgrzymkę młodzieży do Wambierzyc. Nocleg miał miejsce w parafii św. Mikołaja w Świerkach. W pielgrzymce uczestniczyło 107 osób. Z Wambierzyc młodzież wróciła autokarami.

Rok 1997

16 lutego – rozdano 108 radioodbiorników Radia Maryja, sprowadzonych przez ks. wikarego Sławomira Augustynowicza.

15 – 20 marca – rekolekcje wielkopostne o. Jerzego Madery SDS z Bagna. Odbyła się podczas nich adoracja Najśw. Sakramentu. Odtąd w każdy czwartek wierni bardzo licznie adorują w ciszy Najśw. Sakrament.

25 maja – 1 czerwca – 46. międzynarodowy kongres eucharystyczny we Wrocławiu pod hasłem „Eucharystia i Wolność”. Na statio orbis kończącą kongres przybył Ojciec Św. Jan Paweł II. Rodzice dzieci komunijnych ufundowali cyborium jako pamiątkę kongresu, ręcznie haftowany ornat i stułę z napisem „maj 1997 – Wrocław”.

1 – 2 września – nawiedzenie obrazu NMP Łaskawej. Obraz powitał burmistrz Głuszycy, p. Stanisław Michalik. 1 IX zainaugurowano nowy rok szkolny Mszą przed obrazem. Obecne były prawie wszystkie dzieci. Przed obrazem całą noc czuwali mieszkańcy poszczególnych ulic. Obraz nawiedził również kościół w Grzmiącej. Z Grzmiącej obraz zawieziono na osiedle, gdzie przy polowym ołtarzu odprawiono nabożeństwo maryjne.

13 – 15 września – ks. wikary Sławomir Augustynowicz zorganizował III pieszą pielgrzymkę młodzieży do Wambierzyc. Nocleg miał miejsce w parafii św. Mikołaja w Świerkach. W pielgrzymce uczestniczyło 107 osób. Z Wambierzyc młodzież wróciła autokarami.

Rok 1998

25 marca – Ojciec Święty Jan Paweł II nadał ks. Józefowi Molendzie tytuł kapelana honorowego (prałata). Proboszcz jako motto obrazka prałackiego wybrał słowa: „Radością serca jest Pan; na Niego czeka dusza ma. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.”

21 czerwca – obchody 30-lecia parafii i 35-lecia święceń kapłańskich dziekana. Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił bp Stefan Regmunt. Mszę koncelebrowali seminaryjni koledzy proboszcza. Obecny był burmistrz Głuszycy, mgr Stanisław Michalik. Na Mszach jako dziękczynienie za 30-lecie parafii odśpiewano „Magnificat”. Burmistrz powiedział w swym przemówieniu: „Kapłaństwo jest drogą cierniową, ale ból i udrękę łagodzi miłość do Boga i do człowieka.”

lipiec – sierpień – budowa ołtarza polowego na placu kościoła parafialnego. Położono betonowy fundament i wylano podium ze schodami. Ściany wyłożono strzegomskim marmurem i doprowadzono prąd. Położono dach z blachy imitującej dachówkę. Ściany zbudowano z płyt wodoodpornych. Przy budowie bardzo zaangażowany był wikary, ks. Grzegorz Sowa. Ołtarz polowy zbudowano w czynie społecznym przy wsparciu zakładu „Dall”.

22 października – odbiór organów wyremontowanych przez p. Antoniego Szydłowskiego.

22 listopada – otwarto kawiarenkę na salkach katechetycznych. Kawiarenka była czynna w niedziele. Spotkania młodzieży organizowali: wikary, ks. Grzegorz Sowa i p. katechetka Beata Tarasiuk.

Rok 1999

4 maja – bp Regmunt udzielił sakramentu bierzmowania. Młodzież przygotowywał wikary, ks. Grzegorz Sowa.

30 czerwca – przeniesienie wikarego, ks. Grzegorza Sowy. Skierowanie do naszej parafii neoprezbitera, ks. Andrzeja Janickiego.

23 października – 40-lecie zespołu szkół w Głuszycy. Msza została odprawiona w kościele parafialnym. Akademia miała miejsce w centrum kultury. W szkole odsłonięto tablicę pamiątkową.

31 grudnia – inauguracja roku jubileuszowego Mszą o 23:00. Odśpiewano „Te Deum laudamus” o 24:00.

Rok 2000

13 – 19 maja – misje święte, które wygłosili franciszkanie z Wrocławia: o. Antoni Dudek, proboszcz i o. Władysław Kwiatkowski. Misje zostały rozpoczęte wniesieniem Pisma Św., przekazaniem misjonarzom kluczy kościoła i stuły kapłańskiej. Zaśpiewano hymn „Veni, Creator Spiritus”. Po Mszy miała miejsce adoracja Najśw. Sakramentu. W niedzielę dodatkowo, obok Mszy, również wprowadzono adorację i wygłoszono naukę dla nauczycieli. 15 V rano został odmówiony Różaniec, a wieczorem były nauki dla rodziców i młodzieży. 16 V rano odmówiono Różaniec. Wieczorem była nauka dla małżeństw do 10. rocznicy i nauka dla młodzieży. 17 V rano odmówiono Różaniec, a wieczorem odprawiono Mszę za zmarłych. Były też nauki dla rodziców i młodzieży. 18 V była spowiedź. Rano odmówiono Różaniec. Wieczorem odnowiono przyrzeczenia małżeńskie i odprawiono Mszę dla młodzieży. 19 V rano odmówiono Różaniec i odprawiono Mszę dla chorych i starszych, na której udzielono namaszczenia chorych. Po Mszy odwiedzono chorych w domach. Na Mszy kończącej misje oddano rodziny w opiekę Najśw. Sercu Jezusowemu. Msza kończąca misje została odprawiona przy ołtarzu polowym.

12 listopada – postawienie metalowej dzwonnicy przed kościołem parafialnym.

10 grudnia – poświęcenie dzwonów firmy Felczyńskich z Przemyśla w tonacji molowej o wadze 1560 kg. Największy dzwon FIS (800 kg). Strona A: płaskorzeźba Chrystusa Króla Wszechświata. Pod wizerunkiem podpis: „CHRISTUS REX SALVATOR” z inskrypcją: „WCZORAJ, DZIŚ I NA ZAWSZE”. Strona B zawiera napis: „W ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU 2000, W 70. ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA, W 28. ROCZNICĘ ERYGOWANIA PARAFII, DZWONY POŚWIĘCIŁ PIERWSZY BISKUP LEGNICKI TADEUSZ RYBAK”. Dzwon średni (500 kg). Strona A: NMP Łaskawa z sanktuarium w Krzeszowie w koronach papieskich. Na stronie B widnieje napis: „W ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU 2000 MATCZYNEJ OPIECE POWIERZAMY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, PIERWSZEGO BISKUPA LEGNICKIEGO TADEUSZA RYBAKA, DUCHOWIEŃSTWO I WIERNYCH PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W GŁUSZYCY”. Dzwon CIS (260 kg). Na stronie A umieszczono inskrypcję: „JÓZEF”, a pod imieniem płaskorzeźbę św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na ręce. Napis pod wizerunkiem: „JÓZEF JEST IMIĘ TWOJE. BOŻE, BĘDĘ OPOWIADAŁ CUDA TWOJEJ DOBROCI.” Na stronie B jest napis: „W ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU 2000 WDZIĘCZNY BOGU ZA DAR ŻYCIA, POWOŁANIA KAPŁAŃSKIEGO I PRACY DUSZPASTERSKIEJ KSIĄDZ PRAŁAT JÓZEF MOLENDA, PIERWSZY PROBOSZCZ PARAFII P.W. CHRYSTUSA KRÓLA I DZIEKAN GŁUSZYCKI. Prałat wziął kredyt na postawienie wieży. Elektroniczny zegar włączał największy dzwon o 12:00, zapraszając na „Anioł Pański”, a o 21:00 dzwonił średni dzwon „Maryja”, zapraszając na apel jasnogórski. Dzwony można włączyć pilotem z plebanii. Dzwony włączane na modlitwę dzwoniły 3 minuty. W niedziele wzywały na Msze. Bp Rybak poświęcił dzwony i włączył ich napęd.

Rok 2001

21 maja – pismo generalnego konserwatora zabytków, dra Aleksandra Brody do ks. prałata, w którym poinformował on o zarezerwowaniu 150 000 zł na remont dachu kościoła w Grzmiącej. Przesłana umowa o dofinansowaniu określiła warunki realizacji środków. Wszystkie egzemplarze należało przekazać do podpisu wojewódzkiego konserwatora zabytków, który przekazał je generalnemu konserwatorowi zabytków. Kopię pisma otrzymał Andrzej Kubik, dolnośląski konserwator zabytków.

25 maja – sporządzenie aktu notarialnego w kancelarii p. Bożeny Tomaszewskiej w Wałbrzychu w obecności ks. prałata i przedstawicieli burmistrza Głuszycy: Tomasza Gromali i Alicji Ogorzelec. Parafia kupiła ziemię przy ulicach Kolejowej i Łukaszewicza, przyległą do dotychczasowej ziemi parafialnej, na której stoi krzyż. Nowe parafialne grunty mają powierzchnię 0, 51 ha. Pracownia projektów i budownictwa p. mgr inż. Jadwigi Olesińskiej-Malinowskiej z Wałbrzycha opracowała projekt kaplicy tymczasowej.

8 września – rozpoczęto remont kościoła w Grzmiącej. Przetarg wygrała firma „Efekt” z Wałbrzycha. W przewidzianym terminie wywiązała się z podjętych prac. Zachowano wszystkie zalecenia i wymogi konserwatora zabytków. Rynny wykonano z blachy miedzianej. Wszystkie dokumenty i rachunki znajdują się w segregatorze „Remont kościoła w Grzmiącej”. Generalny konserwator zabytków przyjął rozliczenie.

22 października – zezwolenie starosty na budowę kaplicy św. Józefa.

październik – wytyczenie placu pod budowę kaplicy.

listopad – grudzień – zakup drewna na konstrukcję kaplicy i złożenie go na placu przy plebanii.

Rok 2002

17 maja – firma budowlana państwa Jadwigi i Mariana Grabowych rozpoczęła pracę. Na wieży kaplicy umieszczono krzyż wykuty w stali przez p. Andrzeja Tomana z ojcem. Wykonali go jako dar dla parafii. Dzwon na wieżę został odlany w firmie państwa Felczyńskich w Gliwicach. Z okuciem do zawieszenia waży 100 kg. Dzwon nosi imię „Józef”. Znajduje się na nim inskrypcja: „ŚW. JÓZEFIE, MÓDL SIĘ ZA NAMI!”

7 września – kaplica św. Józefa została odebrana w stanie surowym. Jej długość wynosi 30 m, a szerokość 10 m. Wieża ma 13 m wysokości.

wrzesień – za zezwoleniem p. konserwator Obelindy z Wałbrzycha ściany kościoła w Grzmiącej zostały ocieplone wełną mineralną. Nowe deski obicia zaimpregnowano płynem uodporniającym na ogień i korniki. Wymieniono zgniłe belki we wschodniej ścianie.

5 – 6 października – wizytacja kanoniczna bpa Regmunta. 5 X bp odprawił Mszę dla LSO dekanatu Głuszyca.

17 października – bp dr Regmunt poświęcił kościół w Grzmiącej po kapitalnym remoncie. Również w Grzmiącej bp Regmunt poświęcił dzwon „Józef”. Tego samego dnia bp Regmunt przewodniczył 1. Mszy w kaplicy św. Józefa.

Rok 2003

16 marca – poświęcenie ołtarza i prezbiterium kaplicy św. Józefa przez bpa Tadeusza Rybaka. Karta pamiątkowa głosi: „Działo się to w 2003, za pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, w 25 roku jego posługi na Stolicy Piotrowej. Prymasem Polski był ks. Kardynał Józef Glemp, Metropolitą wrocławskim był ks. Kardynał Arcybiskup Henryk Gulbinowicz. Diecezją Legnicką rządził ks. Biskup Tadeusz Rybak,  pierwszy Ordynariusz. Ołtarz, ambona i sedilia zostały zaprojektowane przez ks. Stanisława Szupieńko z legnickiej kurii biskupiej. Kaplicę św. Józefa zbudowała firma „Gramba”. Ołtarz, ambona i sedilia zostały wykonane w Zakładzie D.M.W. Export-Import w Grzmiącej pod nadzorem p. prezesa Andrzeja Stereckiego, zamieszkałego w Grzmiącej przy ul. Wiejskiej i jego współpracowników, panów stolarzy: Bogusława Medyka, Andrzeja Kuźniarka, Rafała Krakowskiego.

Rzeźby złocone, baranka paschalnego w ołtarzu i Ducha Św. pod postacią gołębicy wyrzeźbił Andrzej Walijewski z Unijowa w województwie świętokrzyskim. W uroczystości poświęcenia wziął udział burmistrz Głuszycy Wojciech Durak. Wierni wypełnili świątynię. Na chwałę Boga Wszechmogącego i zbawienie wierzących parafian, ku uświęceniu w drodze do Nieba, naszego wiecznego Domu.” Kartę podpisali: prałat, prezes „D.M.W.” Andrzej Sterecki, właściciele zakładu „Grabma Plus” Jadwiga i Marian Grabowi.

10 grudnia – bp Regmunt poświęcił wyremontowany kościół parafialny.

Rok 2004

28 października – 45-lecie zespołu szkół w Głuszycy. Mszy w kościele parafialnym przewodniczył bp Ignacy Dec. Tego dnia biskup świdnicki nawiedził kaplicę św. Józefa i poświęcił figurę Pana Jezusa przed kaplicą.

Rok 2005

23 stycznia – jasełka bożonarodzeniowe dzieci po sumie w kaplicy św. Józefa.

30 stycznia – zakończenie praktyki diakońskiej w naszej parafii diakona Marka Nowaka.

10 lutego – otwarcie i poświęcenie świetlicy integracyjnej przez wikariusza generalnego, ks. dr. Adama Bałabucha. Świetlica została przeznaczona dla dzieci z ubogich rodzin i dzieci niepełnosprawnych. Obecny był dyrektor Caritas diecezji świdnickiej.13-17 III 2005 –rekolekcje wielkopostne. Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

18 marca – diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę z udziałem abiturientów z naszej parafii.

20 marca – droga krzyżowa na ulicach parafii.

15  maja – I Komunia św.

21  maja – święcenia kapłańskie Krzysztofa Magdziarza.

22 maja – Msza prymicyjna neoprezbitera, ks. Krzysztofa Magdziarza przy ołtarzu polowym. Prymicjant przeszedł w procesji z plebanii na teren kościoła parafialnego. Ks. Magdziarz udzielił błogosławieństwa prymicyjnego i rozdał obrazki prymicyjne. Były to  pierwsze prymicje od niemal 20 lat.

22 czerwca – Ks. bp Ignacy Dec w kościele parafialnym udzielił bierzmowania młodzieży przygotowanej przez wikarego, ks. Krzysztofa Iwaniszyna.

23 – 24 czerwca – pielgrzymka do Krakowa, Łagiewnik, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanego.

27 czerwca – kolonie ministrantów w Szklarskiej Porębie.

3 lipca – skierowanie do naszej parafii wikarego, ks. Marka Nowaka.

11 września – suma odpustowa w kościele Narodzenia NMP w Grzmiącej. Po Mszy odbyła się procesja z Najśw. Sakramentem wokół kościoła.

17 września – spotkanie młodych w Wambierzycach.

28 września – prałat został kanonikiem gremialnym świdnickiej kapituły katedralnej.

1 października – spotkanie popielgrzymkowe w Żarowie z udziałem pielgrzymów z naszej parafii.

11/12 listopada – okradziono kościół w Grzmiącej. Skradziono z ołtarza rzeźby Boga Ojca z Duchem Św. i 2 adorujących aniołów. Skradziono też obraz olejny NMP z Lourdes z 1956. Zlecono wykonanie replik rzeźb p. Andrzejowi Walijewskiemu z Unijowa k. Kielc.

11 – 15 grudnia – rekolekcje adwentowe

Rok 2006

15 stycznia – po sumie w kościele parafialnym dzieci przedstawiły „Jasełka o Bożym Narodzeniu”.

28 stycznia – spotkanie popielgrzymkowe w Jaworzynie Śląskiej z udziałem pielgrzymów z naszej parafii.

30 stycznia – uroczystość poświęcenia katedry świdnickiej.

19 marca – 4. rocznica poświęcenia kaplicy św. Józefa. Mszy przewodniczył gwardian klasztoru franciszkanów w Kłodzku.

1 – 6 kwietnia – rekolekcje wielkopostne.

9 kwietnia – droga krzyżowa na ulicach parafii.

4 czerwca – I Komunia św.

11 czerwca – pielgrzymka towarzystwa przyjaciół seminarium do Barda.

19 czerwca – ks. bp Ignacy Dec udzielił bierzmowania młodzieży.

24 czerwca – przeniesienie wikarych, księży Jana Kwiatkowskiego i Marka Nowaka. Ks. Kwiatkowski został wikarym w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie – Słupcu, a ks. Nowak w parafii św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. Skierowanie do naszej parafii ks. Krzysztofa Iwaniszyna, dotychczasowego sekretarza biskupa świdnickiego.

2 lipca – 40-lecie koronacji Cudownej Figury NMP Strażniczki Wiary w Bardzie. Mszy przewodniczył bp Dec. Parafianie pojechali na nią z wikarym, ks. Iwaniszynem.

1 – 10 sierpnia – III piesza pielgrzymka świdnicka na Jasną Górę.

10 sierpnia –pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę.

3 września – obchody 40-lecia kapłaństwa ks. prałata Józefa Molendy.

4 września – wyjazd wikarego, ks. Iwaniszyna na pielgrzymkę do Medjugorje z parafianami.

1 października – poświęcenie ołtarza, ambony i prezbiterium kościoła w Grzmiącej przez Ks. bpa Deca. Karta pamiątkowa głosi: „Działo się to w 2006 za pontyfikatu Papieża Benedykta XVI, w 2. roku jego posługi na Stolicy Piotrowej. Prymasem Polski był ks. Kardynał Józef Glemp, Metropolitą wrocławskim był ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski. Diecezją Świdnicką rządził ks. Biskup Ignacy Dec, 1. Ordynariusz. Proboszczem parafii Chrystusa Króla w Głuszycy był ks. Prałat Józef Molenda, wikariuszem ks. Krzysztof Iwaniszyn, rezydentem ks. Sławomir Augustynowicz. Ołtarz i ambona zostały zaprojektowane przez ks. Stanisława Szupieńko z legnickiej kurii biskupiej. Zostały wykonane w zakładzie DMW „Export-Import” w Grzmiącej pod nadzorem prezesa Andrzeja Stereckiego, zamieszkałego w Grzmiącej, przy ul. Wiejskiej i jego współpracowników, panów stolarzy: Andrzeja Kuźniara i Andrzeja Kołodzieja. Repliki skradzionych rzeźb Trójcy Św. i aniołów zostały wykonane przez artystów, panów Walijewskich z Umianowic w województwie świętokrzyskim. W uroczystości poświęcenia wziął udział burmistrz Głuszycy Wojciech Durak. Repliki zostały ufundowane (3 000 euro) dzięki ofiarności mieszkańców Grzmiącej. Na chwałę Boga Wszechmogącego i zbawienie wierzących parafian, ku uświęceniu w drodze do Nieba, naszego wiecznego Domu.” Kartę podpisali: prałat i prezes „DMW” Andrzej Sterecki. Niniejsza karta została umieszczona w nowym ołtarzu. Rzeźby wykonali w drewnie lipowym Artur i Andrzej Walijewscy.

21 października – spotkanie popielgrzymkowe na plebanii naszej parafii.

22 października – niedziela misyjna, rozpoczynająca tydzień modlitw w intencji misji.

19 listopada – poświęcenie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2.

25 listopada – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Suma odpustowa pod przewodnictwem prałata Stanisława Szupieńki, dyrektora wydziału sztuki sakralnej legnickiej kurii biskupiej.

10 – 14 grudnia – rekolekcje adwentowe ks. dr. Marka Osmulskiego, ojca duchownego legnickiego seminarium. W ramach rekolekcji została wygłoszona nauka dla młodzieży.

16 grudnia – spotkanie popielgrzymkowe w Kudowie z udziałem pielgrzymów z naszej parafii.

Rok 2007

18 – 22 marca – rekolekcje wielkopostne o. Jarosława Kamieńskiego SAC z Częstochowy.

25 marca – dzień świętości życia.

29 kwietnia – niedziela Dobrego Pasterza. Modliliśmy się za kleryków naszego seminarium.

30 kwietnia – wizytacja kanoniczna bpa Deca. Po Mszy w kaplicy św. Józefa bp spotkał się z grupami parafialnymi.

17 czerwca – Msza kard. Tarcisio Bertone, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej w katedrze świdnickiej. Uczestniczyła w niej delegacja naszej parafii.

25 czerwca – przeniesienie wikarego, ks. Krzysztofa Iwaniszyna do Strzegomia. Skierowanie do naszej parafii ks. Grzegorza Umińskiego, neoprezbitera z Ząbkowic Śląskich.

1 – 14 lipca – wypoczynek dzieci z naszej parafii w Długich k. Gorzowa Wielkopolskiego.

31 lipca – 9 sierpnia – IV piesza pielgrzymka świdnicka na Jasną Górę pod hasłem: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”.

9 sierpnia – pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę.

26 sierpnia – podczas każdej Mszy odnowiliśmy śluby jasnogórskie.

9 września – suma odpustowa w kościele w Grzmiącej.

22 września – spotkanie popielgrzymkowe w Strzegomiu z udziałem pielgrzymów z naszej parafii.

1 października – inauguracja seminarium odnowy wiary. Po Mszy w kaplicy św. Józefa konferencje głosił ks. Krzysztof Herbut.

14 – 17 października – peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Rekolekcje rozpoczęły się 13 października. Mszy na powitanie obrazu przewodniczył bp Dec.

13 października – epilog IV pieszej pielgrzymki świdnickiej w Bardzie.

20 października – I parafialna pielgrzymka na Rogowiec.

9 – 13 grudnia – rekolekcje adwentowe o. Józefa, redemptorysty z Barda. W ramach rekolekcji wygłoszona została nauka dla młodzieży.

24 – 28 grudnia –żywe Betlejem.

Rok 2008

27 stycznia – wieczór kolęd.

2 lutego – spotkanie opłatkowe emerytowanych nauczycieli i pedagogów naszej parafii w „Starej Piekarni”.

2 lutego – ostatki zorganizowane przez Akcję Katolicką w „Starej Piekarni”.

9 – 13 marca – rekolekcje wielkopostne ks. dr. Stanisława Jóźwiaka z KUL.

29 marca – dzieci z parafialnego ERM zostały w Świdnicy laureatami Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Eucharystii.

4 kwietnia – diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę z udziałem abiturientów z naszej parafii.

6 kwietnia – recital „Wołanie o miłosierdzie” p. Lidii Michałuszek z teatru dramatycznego w Wałbrzychu

13 kwietnia – niedziela Dobrego Pasterza. Modliliśmy się za kleryków naszego seminarium.

1 maja – rajd rowerowy Akcji Katolickiej na Andrzejówkę.

4 maja – koncert wielkanocny w kościele parafialnym.

10 maja – pielgrzymka autokarowa Akcji Katolickiej do sanktuarium NMP Śnieżnej na Górze Iglicznej. Mszy w sanktuarium przewodniczył bp Dec.

17 maja – VI ogólnopolski kongres Odnowy w Duchu Św. na Jasnej Górze. Uczestniczyła w nim grupa z naszej parafii.

18 maja – I Komunia św.

19 czerwca – obrona doktoratu ks. Sławomira Augustynowicza na KUL.

21 czerwca – bal charytatywny w „Starej Piekarni”, zorganizowany przez Akcję Katolicką.

22 czerwca – obchody 45-lecia kapłaństwa ks. prałata Józefa Molendy.

27 czerwca – 13 lipca – rekolekcje oazowe, w których uczestniczyła młodzież z naszej parafii.

21 – 26 lipca – spływ kajakowy po Bugu z udziałem studentów z naszej parafii.

22 lipca – 4 sierpnia – kolonia dla dzieci z naszej parafii w Łebie.

30 lipca – 9 sierpnia – V piesza pielgrzymka świdnicka na Jasną Górę pod hasłem: „Bądźmy uczniami Chrystusa” pierwszy raz szła w niej grupa 8. z dekanatu Głuszyca.

30 lipca – piesza pielgrzymka do Świdnicy.

9 sierpnia – pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę.

11 sierpnia – wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

6 września – pielgrzymka niepełnosprawnych do sanktuarium NMP Łaskawej w Krzeszowie.

13 września – II piesza pielgrzymka na Rogowiec.

14 września – Msza odpustowa w kościele w Grzmiącej pod przewodnictwem ks. dr. Marka Osmulskiego, ojca duchownego legnickiego seminarium. Festyn parafialny „Różaneczniki” w Grzmiącej z koncertem Tomasza Kamińskiego.

12 października – VII dzień papieski pod hasłem: „Jan Paweł II –wychowawca młodzieży”. Ofiarami do puszek wspieraliśmy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po Mszy wieczornej w kościele parafialnym odprawiono nabożeństwo w intencji beatyfikacji Jana Pawła II.

15 października – bp Ignacy Dec udzielił bierzmowania młodzieży w kościele parafialnym.

17 października – pielgrzymka 52 dzieci z naszej parafii do Barda.

19 października – niedziela misyjna. Składaliśmy ofiary na papieskie dzieła misyjne.

23 listopada – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Prof. Edwarda Góreckiego z PWT we Wrocławiu.

8 grudnia – obłóczyny kleryków, w tym 2 alumnów z naszej parafii, w katedrze świdnickiej.

24 – 27 grudnia – żywe Betlejem.

Rok 2009

19 stycznia – początek rekolekcji bpa nominata Mendyka na Jasnej Górze przed przyjęciem święceń biskupich.

31 stycznia – święcenia biskupie ks. dr. Marka Mendyka w katedrze legnickiej. Uczestniczyło w nich wielu parafian.

1 lutego – wieczór kolęd.

8 lutego – Msza prymicyjna bpa dr. Marka Mendyka w kościele parafialnym

9 – 13 marca – rekolekcje wielkopostne ks. dr. Janusza Michalewskiego.

19 marca – uroczystość św. Józefa. Msza pontyfikalna bpa Mendyka w dniu imienin ks. prałata w kaplicy św. Józefa.

10 marca – parafialny wyjazd do kina „Apollo” w Wałbrzychu na film „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

3 kwietnia – misterium Męki Pańskiej.

4 kwietnia – święto młodzieży w Świdnicy, w którym wzięła udział młodzież z naszej parafii.

25 kwietnia – święto św. Marka Ewangelisty. Msza w intencji bpa Marka Mendyka w kościele parafialnym.

28 kwietnia – pielgrzymka młodzieży do bazyliki strzegomskiej na peregrynację krzyża ŚDM.

1 – 2 maja – festyn parafialny „Jarmark PRL” z koncertem Andrzeja Rosiewicza.

3 maja – niedziela Dobrego Pasterza. Do naszej parafii przybyli klerycy, którzy modlili się z nami o święte powołania kapłańskie i zakonne. Wygłosili świadectwa powołaniowe. Spotkali się z młodzieżą na salkach katechetycznych.

31 maja – I Komunia św.

4 czerwca – 20. rocznica  pierwszych częsciowo demokratycznych wyborów parlamentarnych. Prelekcja prof. Włodzimierza Bojarskiego „Blaski i cienie polskich przemian” w kaplicy św. Józefa.

6 czerwca – spotkanie młodzieży w Lednicy, w którym uczestniczyła nasza młodzież.

6 czerwca – II kongres misyjny w Świdnicy z udziałem dzieci z naszej parafii.

22 czerwca – instalacja drugiego proboszcza, ks. dr. Sławomira Augustynowicza, dokonana przez Ks. bpa Ignaego Deca. Młodzież rozniosła parafianom zaproszenia na uroczystość.

30 lipca – piesza pielgrzymka do Świdnicy.

30 lipca – 9 sierpnia – VI piesza pielgrzymka świdnicka na Jasną Górę.

9 sierpnia – pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę.

1 sierpnia – 65. rocznica wybuchu powstania warszawskiego.

11 sierpnia – wieczysta adoracja Najświetszego Sakramentu.

12 września – III piesza pielgrzymka na Rogowiec.

13 września – Mszy odpustowej w kościele w Grzmiącej przewodniczył ks. dr Radosław Kisiel, dyrektor Caritas diecezji świdnickiej. Na boisku w Grzmiącej odbył się festyn parafialny „Różanecznik”.

18 września – piesza pielgrzymka młodzieży dekanatu Głuszyca do Wambierzyc.

16 października – dzień papieża Jana Pawła II. Epilog pieszej pielgrzymki świdnickiej w Bardzie z udziałem pielgrzymów z naszej parafii.

18 października – niedziela misyjna pod hasłem: „Otoczmy troską życie”. Ofiary przeznaczyliśmy na papieskie dzieła misyjne.

1 listopada – Mszy na cmentarzu komunalnym przewodniczył bp Marek Mendyk.

11 listopada – 91. rocznica odzyskania niepodległości.

21 listopada – koncert charytatywny „Zdumienie”, inspirowany muzyką Piotra Rubika w kościele parafialnym. Dochód z koncertu przeznaczono na zakup wózka inwalidzkiego dla Dominiki.

22 listopada – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Sumie odpustowej przewodniczył ks. prof. Tadeusz Reroń z PWT we Wrocławiu.

12 grudnia – 1. turniej szachowy o mistrzostwo Głuszycy.

13 – 16 grudnia – rekolekcje adwentowe ks. dr. Tomasza Czernika, wykładowcy katolickiej nauki społecznej seminariów w Legnicy i Świdnicy.

24 – 26 grudnia –Żywe Betlejem.

Rok 2010

17 stycznia – prezentacja muzyczna dzieci i młodzieży z ogniska muzycznego po sumie w kaplicy św. Józefa.

24 stycznia – wieczór kolęd. Śpiewali: chór pod batutą p. Radosława Zychala, schla dziecięca p. Beaty Tarasiuk, duet gitarowy (Amadeusz Rolka i Maciej Rymarz), Maria i Andrzej Stereccy, Odnowa w Duchu Św., 4-letnia Paulina Jelewska i 6-letnia Anna Derdzikowska. Wieczór prowadzili: p. Edyta Popek i p. Jakub Żurowski.

31 stycznia – 1. rocznica święceń biskupich ks. Marka Mendyka. Suma w kościele parafialnym została odprawiona w intencji bpa Mendyka.

2 lutego – dzień życia osób konsekrowanych. Ofiary przeznaczyliśmy na zakony kontemplacyjne.

11 lutego – wspomnienie NMP z Lourdes. Podczas Mszy udzielano namaszczenia chorych.

17 lutego – imieniny ks. wikarego Grzegorza Umińskiego.

9 marca – powitanie relikwii św. Urszuli Ledóchowskiej w kościele parafialnym.

11  marca – powitanie relikwii św. Urszuli Ledóchowskiej w kaplicy św. Józefa.

12  marca – wyjazd młodzieży na lodowisko do Świdnicy.

13 marca –wyjazd do Wałbrzycha na diecezjalny dzień Eucharystycznego Ruchu Młodych.

15 – 17 marca – rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży, głoszone przez ks. Krzysztofa Iwaniszyna.

19 marca – uroczystość św. Józefa. Imieniny ks. prałata Józefa Molendy.

20 marca – wyjazd młodzieży na nocne czuwanie na Jasnej Górze.

21 marca – rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych o. Piotra Budrewicza, wiceprowincjała sercanów.

26 marca – misterium Męki Pańskiej na ulicach parafii.

27 marca – święto młodzieży w Świdnicy.

10 kwietnia – śmierć prezydenta i 95 innych osób w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

11 kwietnia – Msza za ofiary katastrofy smoleńskiej w kościele parafialnym.

24 kwietnia – spotkanie młodzieży z klerykami w salkach katechetycznych.

25 kwietnia – Msza ŚW. w dniu imienin przewodniczył bp Marek Mendyk. Wizyta kleryków z okazji niedzieli dobrego pasterza.

28 kwietnia – Msza w kościele parafialnym pod przewodnictwem bpa Deca z okazji 50-lecia zespołu szkół.

2 maja – Józefiada i I maraton głuszycki.

17  maja – imieniny Ks. proboszcza Sławomira Augustynowicza.

23  maja – I Komunia św. w kościele parafialnym.

31 maja – zakończenie posługi kościelnego w kaplicy św. Józefa przez p. Sławomira Biska.

1 czerwca – rozpoczęcie działalności niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej świdnickiej Caritas w Głuszycy. 8 pielęgniarek objęło opieką chorych, niepełnosprawnych i osoby w podeszłym wieku.

3 czerwca – Boże Ciało. Mszy przewodniczył przy ołtarzu polowym ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik z PWT we Wrocławiu.

5 czerwca – wyjazd młodzieży do Lednicy.

6 czerwca – dzień dziękczynienia.

23 czerwca – kleryk Łukasz Pydych otrzymał posługę akolity w katedrze świdnickiej.

30 lipca  – 9 sierpnia – VII piesza pielgrzymka świdnicka na Jasną Górę.

9 sierpnia – pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę.

17 – 28 sierpnia – kolonia dla dzieci.

27 – 28 sierpnia – wyjazd na spotkanie młodzieży do Ołtarzewa.

5 września – Msza ks. Józefa Sabasia w kościele parafialnym z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich.

11 września – IV piesza pielgrzymka na Rogowiec.

12 września – Msza odpustowa w kościele w Grzmiącej pod przewodnictwem ks. dr. Krzysztofa Ory, dyrektora wydziału duszpasterskiego świdnickiej kurii biskupiej.

19 października – festyn parafialny „Różanecznik” w Grzmiącej.

17 października – niedziela misyjna. Ofiary przeznaczyliśmy na papieskie dzieła misyjne.

21 października – bp Marek Mendyk udzielił bierzmowania w kościele parafialnym.

11 listopada – 92. rocznica odzyskania niepodległości.

20 listopada – wyjazd młodzieży parafialnej do Aqua Parku we Wrocławiu.

21 listopada – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Sumie odpustowej przewodniczył ks. dr. Jan Gargasewicz ze świdnickiej Caritas.

19 – 22 grudnia – rekolekcje adwentowe ks. Jana Kudlika, proboszcza parafii św. Faustyny w Oleśnicy

25 – 26 grudnia – pastorałka młodzieży w kościele parafialnym.

Rok 2013

6 stycznia – spotkanie Rady Parafialnej
20 stycznia – Wieczór kolęd
30 stycznia – spotkanie opłatkowe dla wspólnoty Żywego Różańca
28 lutego – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie pod przewodnictwem o. Zdzisława Szymczychy
17 – 20 marca – Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych „Panie przymnóż nam wiary” – głosi ks. Wojciech Dąbrowski
20 – 22 marca – Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży głosił ks. Kamil Raczycki
23 marca – Ks. bp Adam Bałabuch włączył do grona Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii p. Mariana Jelewskiego oraz p. Andrzeja Onyszkiewicza
11 kwietnia – prelekcja w kaplicy św. Józefa p. dr Anny Sutowicz z Wrocławia pt. „Krzyż – symbol czy rzeczywistość Zbawienia”
14 kwietnia – Spotkanie Rady i Zarządu Fundacji „Katolicka Inicjatywa Berit”
18 kwietnia – Spotkanie Rady Pastoralnej
28 kwietnia  – Spotkanie Rady Parafialnej
30 kwietnia – parafialny wyjazd na projekcje filmu „Cristiada” do Nowej Rudy.
11 maja – pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie
16 maja – Spotkanie Rady Pastoralnej
26 maja – peregrynacja relikwii bł. Jose Sanchez del Rio
3 czerwca – wykład ks. dr Janusz Michalewski „Zagubieni w świecie. Czy da się odnaleźć jakąś drogę ku sensownemu życiu?

5 czerwca – wykład ks. dr Krzysztofa Ory „Niej jest dobrze, aby człowiek był sam. Rola i miejsce wspólnot w życiu Kościoła”.
16 czerwca – III Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej im. Oli Wróblewskiej
23 czerwca – Festyn „Józefiada”
24 czerwca – projekcja filmu „Cristiada” w Centrum Kultury
25 czerwca – jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Prałata Józefa Molendy
25 sierpnia – katecheza sióstr Klarysek z Ząbkowic Śląskich
25 sierpnia – na miesięczną praktykę duszpasterską do naszej parafii został skierowany kleryk VI roku WSD w Świdnicy Mariusz Pawlak
1 września – Spotkanie Rady Parafialnej
2 września – spotkanie w Grzmiącej
8 września – festyn Różanecznik w Grzmiącej
28 września – Diecezjalny Turniej w siatkówkę organizowany przez KSM Głuszyca
1 października – otwarcie szkółki piłkarskiej „Football Academy”
5 października – Pielgrzymka na Rogowiec
17 – 24 listopada – Misje św. prowadził  ks. Stanisław Orzechowski wraz z młodzieżą z Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny” z Wrocławia
29 listopada – Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Bp Adama Bałabucha z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
6 grudnia – Pierwszy Piątek Miesiąca – Pierwsza całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
15 grudnia – III Niedziela Adwentu – kazania głosił ks. dr Krzysztof Ora – dyrektor wydziału duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Rok 2014

25 luty– Spotkanie Zelatorek Żywego Różańca.

4 marca– Środa Popielcowa.

9 marca– Mistrzostwa Głuszycy w Szachach.

12 marca– przyjechał gość Pan Lech Dokowicz.

16 marca– Mini- koncert Skrzypcowy dzieci.

28-30 marca– Dialogi Małżeńskie.

6-10 kwietnia– Rekolekcje wielkopostne.

27 kwietnia– Czuwanie modlitewne i przekazanie Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia.

28 kwietnia– Zawody w piłkę nożną.

7 maj– Seminarium Odnowy Wiary.

28 maj– Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

8 czerwca– Koncert uczniów Ogniska Muzycznego.

11 czerwca– Prymicje ks. mgr. Tomasza Mężyńskiego.

19 czerwca– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

27- 29 czerwca– Dialogi Małżeńskie.

28- 29 czerwca– Rekolekcje Diecezji Świdnickiej w Strzegomiu.

4 lipca– Uroczysta Msza Święta z ks. Stanisławem Orzechowskim.

10- 23 sierpnia– Kolenia letnia w Darłówku.

23 sierpnia– Zbiórka zużytego sprzętu.

9 września– Narodowe czytanie.

20 września – Piknik parafialny.

21 września– Spektakl muzyczny „ Santo subito”.

27 listopada– Spotkanie Zelatorek Żywego Różańca.

2 grudnia– Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie.

14 grudnia– Rekolekcje adwentowe.

26 grudnia– Eucharystia z ks. bp. Markiem Mendykiem.

 

Rok 2015

1 stycznia– Początek Wieczystej Adoracji.

8 stycznia– Siedem nowych lektorów.

13 stycznia- Spotkanie Zelatorek Wspólnoty Żywego Różańca.

17 stycznia– Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Żywego Różańca.

1 luty– Zbiórka żywności Caritas.

16 luty– III Turniej Szachowy o Mistrzostwo Głuszycy.

13 marca– ABC Małżeństwa- cykl nauk dla par.

18 marca– Zbiórka „Jabłko” Caritas.

19 marca– Odpust w Kaplicy.

22 marca– Rekolekcje wielkopostne z o. Andrzejem Smołką.

23 marca– Nowy Szafarz- Stanisław Ciągło.

27 marca– Misterium Męki Pańskiej.

11 kwietnia– Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów.

10-12 kwietnia–  Rekolekcje ABC Wiary.

25 kwietnia– II Forum Ewangelizacji.

2 maja– Warsztaty wypieków chleba i ciast.

15 maja– Pielgrzymka dzieci do Matki Bożej „ Śnieżnej”.

16 maja–  Ogólnopolskie Czuwanie w Odnowie w Duchu Świętym do Częstochowy.

28 maja– Eucharystia Jedności.

8 czerwca– Boże Ciało.

10 czerwca– V Konkurs Poezji Religijno- Patriotycznej im. Oli Wróblewskiej.

21 czerwca– Sowiogórski Muflon.

24 czerwca– Zakończenie roku w Szkole Muzycznej.

28.07- 10.08– Wyjazd dzieci do Pogorzelicy.

13 września– Dożynki diecezjalno- powiatowe.

19 września– Diecezjalne Święto Młodzieży w Wambierzycach.

28 września– Turniej zawodów KS Berit.

10 październik– Rekolekcje Diecezjalne w Wałbrzychu.

29 październik– Spotkanie Zelatorek „ Wspólnoty Żywego Różańca”.

1 listopada– Wszystkich Świętych w Grzmiącej.

8 listopada– Koncert ku czci Św. Jana Pawła II.

18 listopada– Zbiórka „ Jabłko” Caritas.

19 listopada– I Bal Świętych w Jedlinie Zdrój.

21 listopada– Diecezjalna Pielgrzymka Służb Liturgicznych.

25 listopad– Dni skupienia KSM.

7 grudnia– przygotowanie sianka przez dzieci ze scholi i Eucharystycznego Ruchu Młodych.

11 grudnia– Rozmowy niedokończone w Radio Maryja- KSM DŚ.

21 grudnia– Rekolekcje adwentowe.

25-26 grudnia– Żywe Betlejem.

Rok 2016

6 stycznia– Orszak Trzech Króli w Głuszycy.

20 stycznia– Opłatkowe spotkanie w Centrum Kultury w Głuszycy.

23 stycznia– Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Jedlinie Zdroju.

24 stycznia – Koncert kolęd uczniów Sowiogórskiej Akademii Muzycznej.

15 luty– Katecheci na rekolekcjach.

27 luty– Dzień Skupienia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Głuszycy.

19-21 luty– rekolekcje KSM DŚ w Wilkanowie.

27 luty– Krajowy Zjazd Zarządów KSM.

8 marca– Ekstremalna Droga Krzyżowa.

10 marca– Rozdawanie 20 ton jabłek i marchwi w Caritasie .

11 marca- Rekolekcje wielkopostne w Parafii.

14-16 marca–  Rekolekcje wielkopostne w szkołach.

18 marca– Droga Krzyżowa w Parafii.

1 kwietnia– Powitanie relikwi ŚDM pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca.

2 kwietnia– Diecezjalne Spotkanie Młodzieży i pożegnanie symboli ŚDM.

12 kwietnia– Ogólnopolska pielgrzymka członków i sympatyków AK na Jasną Górę.

23 kwietnia– Ogólnopolska pielgrzymka Wspólnot Adorujących Najświętszy Sakrament.

24 kwietnia– Czuwanie przygotowujące do ŚDM .

26 kwietnia– Nowy ołtarz w kościele pw. Chrystusa Króla.

17 maja– Patronalne Święto ks. Proboszcza.

30 maja– 500 dni Wieczystej Adoracji.

31 maja– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

4 czerwca– Konferencja „ Kościół nasz czy ich” w Szczawnie Zdrój.

10 czerwca– VI Konkurs recytatorski poezji religijno- patriotycznej im. Oli Wróblewskiej.

17 czerwca– Czuwanie modlitewne przed ŚDM w Mieroszowie.

18 czerwca– Autokarowa pielgrzymka do Częstochowy Akcji Katolickiej.

26 czerwca– Sowiogórski Muflon pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca.

28 lipca– Wyjazd na Światowe Dni Młodzieży.

29 sierpnia– Spotkania Rady Parafialnej.

21 września– Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Wambierzycach.

27 września– II Forum Samorządowe.

28 wrzesień– Poświęcenie Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” przez bp. Ignacego Deca.

2 październik– Zamontowanie nowego witrażu „Ducha Świętego” w kaplicy Wieczystej Adoracji.

4 październik– Spotkanie integracyjne scholi i ministrantów.

8 październik– Szkolenie medialne Akcji Katolickiej.

15 październik– V Forum Rad Parafialnych.

16 październik– Nowi członkowie włączeni do grona ministrantów.

17 październik– Wielka Pokuta na Jasnej Górze w intencji Narodu Polskiego.

19 październik– 17 rocznica urodzin Odnowy w Duchu Świętym.

22 październik– pielgrzymka do Łagiewnik.

22 październik– Dzień Jedności dla Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym DŚ w Żarowie.

31 październik– 2 Bal Wszystkich Świętych.

5-6 listopada– Rekolekcje Diecezjalne „ Bóg Wskrzesza Miłosierdziem”.

13 listopada– Poświęcenie stuły i ornatu MB Fatimskiej.

14 listopada– Wyjazd na basen dzieci.

18-19 listopada – Dni Skupienia KSM.

20- 23 listopada – Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej.

24 listopada– Pani Minister Elżbieta Bojanowska w Seniorze Wigor.

27 listopada– Wizytacja kanoniczna  bp. Ignacego Deca.

28 listopada – Bierzmowanie.

5 grudnia – KSM w Radio Maryja i TV Trwam

21 grudnia – Spotkanie międzypokoleniowe w Senior Wigor

24-26 grudnia – Żywe Betlejem