Każdy człowiek ma duchową potrzebę przynależenia do jakiejś wspólnoty. Wierząca osoba jest częścią Kościoła, natomiast to konkretna wspólnota jest Kościołem w danym miejscu – mowa oczywiście o parafii.

Życie parafii

Bez względu na chęci, człowiek od momentu swojego chrztu żyje w parafii i zostaje w niej na całe życie pod względem prawnym oraz socjologicznym, o ile nie złoży formalnego wniosku o wystąpienie z niej.

Parafia z samej definicji jest zrzeszeniem ludzi wierzących, którzy z zaangażowaniem mniejszym bądź większym czują się jej częścią i opierają na niej swoją wiarę. Co więcej, nie da się faktycznie zrozumieć wiary, jeżeli nie jest się we wspólnocie osób wierzących.

Nie da się jednak zaprzeczyć, że często pozostanie w idealnej zgodzie z ideą parafii jest niemożliwe, ze względu na ludzkie słabości i wątpliwości. Czasem nawet przez niesnaski między członkami takiej wspólnoty. Znaczna większość chrześcijan czuje spełnienie wyłącznie poprzez uczestniczenie w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach, przyjmowanie księdza na kolędę oraz składanie od czasu do czasu ofiar na rzecz różnych katolickich inicjatyw. Osoby te jednak nie odczuwają większej potrzeby, żeby stać się integralną częścią różnych grup działających w obrębie parafii.

Niestety, można ostatnimi czasy zauważyć pewien fakt. Mimo rosnącej świadomości wiernych, to liczba osób aktywnie biorących udział w życiu parafii, w kontekście wszystkich ludzi zamieszkujących teren danej parafii jest bardzo mała. Co więcej, ta mniejszość czuje odpowiedzialność za osoby niechodzące do kościoła. Nie ma więc co się dziwić, że wiernych spotyka coraz to większe rozczarowanie. Kiedy kościoły w małych wsiach są dosyć często odwiedzane przez osoby wierzące, to świątynie w dużych miastach często skupiają mniejszą ilość osób. To zatrważające, ponieważ przecież w wielkich miastach żyje kilkanaście razy więcej ludzi!

Po co ludziom parafia?

Można powiedzieć, że parafia jest potrzebna po to, żeby uświadomić sobie, co to znaczy być chrześcijaninem. Samodzielne życie w wierze może być niepoprawne, ponieważ Kościół ma charakter wspólnotowy i powszechny. Mało tego, to sami ludzie mają skłonności do podporządkowywania sobie pewnych zasad tak, by były jak najbardziej korzystne dla nich. Wierni we wspólnocie niejako pilnują siebie wzajemnie, dzielą doświadczeniami, umacniają w swoim stylu życia. Co więcej, apostołowie również byli wspólnotą.

Chrześcijaninem jest człowiek, który wierzy w Chrystusa i naśladuje go, a parafia daje mu lepsze możliwości na owe naśladownictwo. Ponadto, parafia znajdująca się w danym miejscu reprezentuje cały Kościół na tamtym obszarze, dlatego w interesie każdego parafianina powinno być aktywne działanie na rzecz tego, by wizerunek jej, a także partycypacja innych wiernych stały na jak najwyższym poziomie.

Nowości

Czytaj więcej

Nie wstydzić się Jezusa!

Dzisiejszy świat cechuje rosnąca w siłę wzajemna niechęć, przemoc i agresja. Jest to naturalna konsekwencja odrzucenia Boga i prawd płynących z Ewangelii. Niemal każdego dnia, na naszych oczach Prawda umiera pierwsza, Dobro odziewa się w Czytaj dalej…

Pozostań w kontakcie

Jesteśmy w

Gluszyca, Polska

Więcej informacji

info@parafia-gluszyca.pl
Pon - Pia, 8:00-22:00

Skontaktuj się z nami

[ninja_form id=1]