Stowarzyszenie Księdza Skargi to organizacja katolików świeckich z Krakowa, która w sposób konsekwentny od ponad 20 lat promuje szacunek dla Sakramentów Świętych. Być może mało osób zwraca na to uwagę, bo też i w Kościele coraz mniej mówi się o istocie sakramentów, czyli ich świętości. Tymczasem, to właśnie w nich realnie dotykamy rzeczywistości boskiej i dzięki nim możemy zabiegać o potrzebne łaski.

Zapominamy, czym jest sakrament!

No właśnie, sakramenty. Coś kojarzonego częściej z pieniędzmi, formalizmem, imprezami, a nie z duchowością i spotkaniem z Jezusem. Rzeczywistość XXI wieku skłania do poszukiwania dróg odnalezienia sensu praktykowania Sakramentów Świętych. I taki właśnie cel jako priorytetowy obrało sobie Stowarzyszenie Księdza Skargi. Realizuje go, dodajmy, na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest publiczne praktykowanie jak np. zamawianie specjalnych Mszy w intencji Darczyńców czy też za Ojczyznę – najczęściej są to Msze odprawiane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Stowarzyszenie przypomina o znaczeniu Sakramentów w wydawanych przez siebie publikacjach: książkach, broszurach, artykułach, z których wierni mogą dowiedzieć się więcej o znaczeniu każdego z siedmiu sakramentów dla życia duchowego katolika. Te teksty pomagają wiernym bardziej świadomie przygotować się do przyjęcia sakramentów. Zarazem stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie wartościowych pamiątek. Kto z nas nie chodził już po sklepach, załamując ręce na widok tego, jak wygląda tam taka komercyjna pamiątka Komunii św. czy pamiątka Chrztu?

Najnowszym owocem tej działalności Stowarzyszenia Księdza Skargi jest seria „Tradycyjne Sakramenty”, stworzona na prośbę polskich katolików, dzięki której katolicy w całej Polsce mogą zamawiać dla swoich najbliższych katolickie prezenty z okazji przyjęcia Sakramentów Świętych wraz z pięknie wydaną książeczką opisującą szczegółowo znaczenie danego Sakramentu. Oto link do strony, na której można dokonać takiego zamówienia. Jak dotychczas, udostępniono dla zainteresowanych pakiety:

  • Chrzest Święty,
  • Spowiedź Święta,
  • Komunia Święta,
  • Bierzmowanie,
  • Małżeństwo.
stowarzyszenie księdza skargi

Jedna z pamiątek (sakramentu Bierzmowania) wydanych przez Stowarzyszenie Księdza Skargi.

Edukacja i protest

Stowarzyszenie podejmuje także akcje protestacyjnie w obronie czci dla Sakramentów Świętych, kiedy wymaga tego bieżąca sytuacja. Najlepszym przykładem będzie tutaj kampanii „Stop komunii świętej na rękę”, kiedy na początku zarazy niestety w niektórych  parafiach błędnie zinterpretowano postanowienia Episkopatu Polski i odmawiano wiernym przyjmowania Komunii Świętej do ust. Katolicy ze Stowarzyszenia ruszyli wówczas w Polskę z kampanią, która szczególnie widoczna była na billboardach. W ramach kampanii propagowano też specjalną stronę, na której niemalże od podstaw wyjaśniano, czym jest Najświętszy Sakrament oraz dlaczego należy do niego podchodzić z czcią i szacunkiem. Dzięki takim stanowczym działaniom Stowarzyszenia Księdza Skargi udało się częściowo przywrócić należny szacunek dla Eucharystii i zapobiec bardzo wielu nadużyciom oraz profanacjom.

Stowarzyszenie Księdza Skargi odgrywa zatem kluczową rolę w inspirowaniu szacunku dla Sakramentów Świętych poprzez edukację, wychodzenie naprzeciw potrzebom wiernych, i uzasadnione protesty. Jego wysiłki przyczyniają się do duchowego wzrostu i większego zaangażowania wiernych w prawdziwym życiu katolickim.